aa macau[1]
CHINA / MACAU
!

Macau 1982 Definitive, Guia Scott 455-59 Michel 483-87 Yvert 456-60 Gibbons 553-57

!

Macau 1986 Forts of Macau, Guia Scott 535-37 Michel 562-65 Yvert 535-38 Gibbons 634-37

!

 

Macau 1986 Forts of Macau, Guia Scott 538 Michel 566 Yvert 539 Gibbons 638

!

Macau 1989 Forts of Macau, Guia Scott 601 Michel 628-31 Yvert 598 Gibbons 703

!

Macau 1994 Lio Man Cheong Scott 747 Michel 775 Yvert Gibbons 860

!

Macau 1995 Forts of Macau, Guia Scott 759 Michel 786-93 Yvert Gibbons 872

!

Macau 1997 Forts of Macau, Guia Paintings Scott 860-64 Michel 899-02 Yvert 848-851 Gibbons 974-77

!

Macau 1998 Forts of Macau ,Guia Sheet Scott 966 Michel BL61 Yvert BF 65 Gibbons MS 1080

!

Macau 1998 Forts of Macau ,Guia / Sheet overprint Scott 966a Michel BL61a Yvert BL65a Gibbons MS1060a

!

Macau 1999 Macau Retrospective,Forts of Macau, Guia Scott 1010d Michel 1060 Yvert 981-84 Gibbons 1140Yvt

!