!
!

Somalia 1932 Mnara-Ciromo, perf 12 Scott 143 Michel 176a Yvert 167b Gibbons 166a

!

Somalia 1932 Mnara-Ciromo, perf 14 Scott 143a Michel 176c Yvert 167a Gibbons 166a

!

Somalia 1932 Mnara-Ciromo, perf 12 Scott 144 Michel 177a Yvert 168b Gibbons 166a

!
OUT OF STOCK AT THE MOMENT

Somalia 1932 Mnara-Ciromo, perf 14 Scott 144a Michel 177c Yvert 168a Gibbons 167a

!

Somalia 1934 Honouring the Duke of Abruzzi,overprint Scott 156 Michel 189 Yvert 180 Gibbons 179

!

Somalia 1934 Honouring the Duke of Abruzzi,overprint, Scott 157 Michel 190 Yvert181 Gibbons 180

!

Somalia 1950 Mnara-Ciromo, Scott 170 Michel 244 Yvert 208 Gibbons 233

!

Somalia 1950 Mnara-Ciromo, Scott 173 Michel 247 Yvert 211 Gibbons 236

!

Somalia 1950 Mnara-Ciromot Scott 176 Michel 250 Yvert 214 Gibbons 239

!

Somalia 1950 Mnara-Ciromo, Scott 179 Michel 253 Yvert 217 Gibbons 242

!